Ordinace praktického lékaře MUDr. Dana Mrskočová

Dříve ordinace MUDr. Gustavy Plockové

ORDINACE Z DŮVODU EPIDEMIE ZAVŘENA

PLÁNOVÁNÉ PROHLÍDKY SE RUŠÍ.

Pro objednání chronické medikace použijte:
- tel. ordinace 466 512 194 v ordinačních hodinách (níže)
- email: leky@praktikpardubice.cz

Ordinační doba zkrácena na:
pondělí - 10-12 + 13-15
úterý- pátek 7:30-11:00
Telefonáty vyřizujeme v ordinační době.

Emaily odbavujeme do cca 2 dnů. Uveďte, prosím, přesný název léku + sílu -při nesrovnalostem budeme volat, buďte na telefonu.
Pozor ! - tento mail slouží pouze pro objednávání receptů, na nic jiného nebudeme reagovat (nelze řešit Vaše zdravotní obtíže emailem).

Vážení pacienti, prosíme:

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE !

Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků.

Ordinace funguje v nouzovém režimu. Proto je čekárna uzamčená.

Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky na tel.: 466 512 194 či pro předpis chronické medikace mail: leky@praktikpardubice.cz

Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.

Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit.

To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.

Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.

Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, neprovádíme pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost. (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.

Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel: 602 730 251 nebo linku 112, případně 1212. Pro péči o seniory možno volat: 800 200 007 (8-20h)

Děkujeme za pochopení

Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem
(onemocnění Covid19)

Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti – Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Veneto, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur (ev. další, dle veřejně dostupných informací) a má třeba i jen nevelké příznaky onemocnění dýchacích cest, zůstane doma a zavolá na níže uvedenou infolinku, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.

Státní zdravotní ústav: 724 810 367 nebo 725 191 367
Krajská hygienická stanice Pardubice : 602 730 251, www.khspce.cz Telefonní linka: 1212

2) Osoba bez příznaků onemocnění, která přicestovala v posledních 14 dnech z rizikové oblasti zavolá svému praktickému lékaři nebo přímo na výše uvedená telefonní čísla. Do obdržení instrukcí se vyvaruje cestování či návštěvy zdravotních zařízení. Pokud bude potřeba, bude vystavena dočasná pracovní neschopnost ev. se podrobí karanténě v domácím prostředí.

3) Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest, bez předchozího pobytu v rizikové oblasti, bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, nebo výše uvedená telefonní čísla, ev. může být vystavena PN.

4) Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy aby odložili návštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny:
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat jednorázové kapesníky. Nepodléhat davové panice.

Vzhledem k možné epidemii vyřižujeme přednostně karantény pro pacienty z rizikových oblastí, ostatní mohou být odbaveni se zpožděním.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro pacienty

  • Objednáváme od 9:30 hodin.
  • Pacienti, kteří přicházejí na kontrolu a předepsání léků se objednají u sestry telefonicky či budou objednáni při návštěvě předchozí.
  • Objednávejte se, prosím, telefonicky během ordinační doby.

Očkování

  • očkujeme proti chřipce
  • očkujeme proti tetanu
  • po domluvě očkujeme i jiné vakcíny

Kontakt

GOP MEDIKA s.r.o.
Nerudova 894, 530 02 Pardubice
Ič: 01807633    ičp: 65178291
Tel. fax: 466 512 194
Web: www.praktikpardubice.cz

Kde ordinaci najdete

Změna praktického lékaře

S platností od 1.8.2018 končím svou lékařskou praxi. Ordinaci přebírá MUDr. Dana Mrskočová, zdravotní sestra Kamila Trojaková.
Loučím se se svými pacienty a děkuji za pochopení.
MUDr. Gustava Plocková